לעקוב

Our Barbie-doll president, with his Barbie-doll wife and his boxful of Barbie-doll children is also America's answer to the monstrous Mr. Hyde. He speaks for the Werewolf in us; the bully, the predatory shyster who turns into something unspeakable when the moon comes too close…

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".