לעקוב

I am surprised and embarrassed to be a part of the first American generation to leave the country in far worse shape than it was when we first came into it.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".