לעקוב

We are living in dangerously weird times now. Smart people just shrug and admit they're dazed and confused. The only ones left with any confidence at all are the New Dumb. It is the beginning of the end of our world as we knew it. Doom is the operative ethic.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".