לעקוב

There is no way to explain the terror I felt when I finally lunged up to the clerk and began babbling. All my well-rehearsed lines fell apart under that woman's stoney glare. "Hi there," I said. “Gimmie everything, everything you’ve got. I’m so hungry, by God I’ll take whatever!”

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".