@zvinj אדיר. לא הכרתי את שרדר אבל נתקלתי בפוסטרים שלו של שבוע הגאווה (Tel Aviv welcomes you, Israel does not) והייתה לי תחושה מוזרה. לא היה ברור לי מה המסר המכוון, חשבתי שאולי אני אפילו אסכים איתו, אבל הרגשתי שכך או כך זה יצא להטבופובי - כאילו המסר הוא גם עבורנו הלהטבק הישראלים, "תישארו בגטו".
בכל מקרה, האדבאסטינג הזה הרבה יותר ברור, והוא נהדר.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.