מחאה תרבותית בסיסית בתכלית - אחרי שעצרו אמנים פלסטינים, אחרי שגירשו ילדים פיליפינים, אחרי שביטלו קולנוע לזכויות אדם - הם הגיעו גם אלי ועוצרים גם את הרוקדים.

חמישי הזה
הפגנת חופש התרבות
בכיכר רבין

תנו לרקוד בשקט!

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".