לעקוב

עבור האריות והנמרים בגן עדן, אדם וחווה היו עלי תאנה ממולאים.

גם בימינו יש עלי תאנה ממולאים, אבל כיום הם נבחרים באופן דמוקרטי

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".