לעקוב

העץ הוא פרקטלי, הים הוא משטח.
כבדה הציפור, היא תטוס כמו תותח.
אם תטוס הציפור, מה אכפת לו לעץ,
מה אכפת לציפור לטוס בלי מצנח.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".