לעקוב

Contemporary US artist Harmonia Rosales's re-imagining of 's 'The Creation of Adam' entitled 'The Creation of God' t.co/Z2iu2mseDO

@womensart1 God has the power to be everything he wish, but the Bible say he is a man.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".