לעקוב

'Fishing Otter' linocut and silkscreen print by Angela Harding, contemporary artist based in the UK

t.co/IrbdZ3brcp

@womensart1 Reminds me of some of the work I've done in recent years of scratchboard with watercolor.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".