לעקוב

Often the only woman in her US street art male dominated world, Nina Wright, aka Girl Mobb, created workshops called Graffiti Camp for Girls to specifically encourage the talents of young women in the genre t.co/snH7Nmyprq

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".