לעקוב

Born of a Jamaican mother and American father, 'Pixie' Colman Smith was an illustrator, writer, occultist, traditional storyteller and magician who illustrated/co-designed the Rider-Waite tarot, 1st edition (1909) t.co/L9zX2RJjre

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".