לעקוב

'You Blew Me Away 8' by sculptor Penny Hardy, sculpture made from found bits of scrap metal, used to create a piece which signifies renewed life and energy t.co/fkUhZZv3o5

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".