לעקוב

Japanese artist Kumi Yamashita winds a single black thread around a grid of nails on a board to create intricate portraits t.co/bNyNUzcgZY

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".