לעקוב

Finnish painter Elin Danielson-Gambogi, Girl with cats in a summer landscape, 1892 t.co/g25v6u5MQY

@womensart1 Wow, that's wonderful. I see so many influences in there... a little bit of Cassatt, Monet, Wyeth.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".