לעקוב

UK artist Chris Wood works with coloured glass to create prism-like mazes and mandalas, installed vertically t.co/ZsX7oMDsrH

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".