לעקוב

'Rainbow brains' by contemporary textile artist Laura Bundesen, known for stitching together art & neuroscience

t.co/TBZYs1j3jT

[image description] 

@womensart1

Six textile designs by laurabundesen.com/ in the outline of a brain:

1. "White Matter" - A pattern of threads stretching in various paths in all directions from the cerebellum throughout the space. (She says on her website: "This piece is the result of looking at wonderful images of tractography brain imagery suggested by a neurosurgeon. A colorful look at white matter in the brain.")

2. "White Matter #2" - A rainbow brain decorated and textured with a great many small patterns (French knots, according to her website).

3. A rainbow brain produced in more of a quilt style - different colors and textures, in shapes suggesting the deep folds of the human brain.

4. A similar rainbow brain, embroidered.

5. "On the Horizon" - a brain outline in several sections of predominantly different colors, showing contrasting designs evocative of landscapes, images of neural structures within the brain, and dragonflies.

6. "Wings of Transformation" - A brain outline with multicolored dragonflies over many different textured and colored areas on the background.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.