לעקוב

'Rainbow brains' by contemporary textile artist Laura Bundesen, known for stitching together art & neuroscience

t.co/TBZYs1j3jT

[image description] 

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".