לעקוב

Photographer Berenice Abbott, 'Woman wiring an early IBM computer' from the Documenting Science series (1938-58) t.co/UgMbJ948sj

@womensart1 See this post by Ken Shirriff. That is not an "early IBM computer", but rather an "IBM accounting machine", probably an IBM 405.

[ righto.com/2017/11/identifying ]

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".