לעקוב

Interesting reading
theatlantic.com/family/archive
Makes you wonder not only about how skewed research always is.
Makes me think even more about our slogan of grit, will power and other cool words that end up measuring the levels of support you have in life and not any intrinsic quality.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".