לעקוב

יחסית להמולה של טוויטר, mastodon מרגיש כמו לשבת בספריה, לעשן מקטרת ולהנהן אחד לשני.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".