לעקוב

When people started looking for alternatives to ivory in the 1800s, billiard balls were made of newly-discovered celluloid. Unfortunately, it was a flammable enough material that a hard strike of the ball would make it explode.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".