לעקוב

Word of the day: BORIS-NORIS (19th century) - to go on blindly, without any thought of risk or decency

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".