לעקוב

Frank Zappa’s ‘Jazz From Hell’ (1986) is the only entirely instrumental album that has been sold with the ‘Parental Advisory: Explicit Lyrics’ sticker on it.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".