לעקוב

Over 20,000 people have signed a petition calling for Netflix to cancel the TV series Good Omens due to its depiction of Biblical figures such as God and the devil. Good Omens isn't made by Netflix, it's made by Amazon and the BBC.

@qikipedia Because we are not as enlightened as the Japanese, who do this all the time, to great effect. My faith (as I assume that of the Japanese) is not so weak that a fictional depiction can sway it.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".