לעקוב

Until 1979, Sweden classified homosexuality as a mental illness. That year, activists took the classification as an illness to its logical extent - Swedes called in too gay to go to work.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".