neo הודהד
neo הודהד

Homage to "End of the World": Skeeter Davis VS Japanese version (Yakuza club scene).

my heart beats rapidly and thankfully! wearing this brilliant magnet activated LedDress created by @zvinj

מחאה תרבותית בסיסית בתכלית - אחרי שעצרו אמנים פלסטינים, אחרי שגירשו ילדים פיליפינים, אחרי שביטלו קולנוע לזכויות אדם - הם הגיעו גם אלי ועוצרים גם את הרוקדים.

חמישי הזה
הפגנת חופש התרבות
בכיכר רבין

תנו לרקוד בשקט!

למי מותר לרקוד?
הנה דברים מושכלים על מסיבת הטראנס השנתית הגדולה ביותר בארץ

facebook.com/nitzan.waisberg/p

neo הודהד
neo הודהד
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.