לעקוב

Natural remedy: if you're feeling low on energy in the mornings, take down capitalism.

@mux2000 Tired of dragging yourself out to the office day after day? Feeling that ol' malaise? Try some revolution! It's not guaranteed to help, but it can't realy be worse htan THIS, right?

@abgd @eladhen @yair even at the height of their power, unions could only carve out some relief from the oppression of capitalism.

They were never about freedom from capitalism, but about negotiating with it for a modicum of relief.

@eladhen @abgd @mux2000 Of course, they were socialist. There's no socialism without capitalism, and neither the other way around (at least as long as production requires at least some humans - von-Neumann probes are pure capital).
But the range between the extremes is huge, and those 50s socialists managed to get a pretty decent spot.

@abgd @yair @eladhen
אני מקווה מאוד, שהאמירה הזו (שקשה לי מאוד לא להסכים איתה) ניתנת להקבלה לאמירה שאין בנמצא תחליף לשלטון המלוכני ביוני 1789, או אולי במדויק יותר, שאין תחליף לגילדות, בשלהי ימי הביניים.

כל זאת לומר שאני מקווה שתחליף כזה ימצא בקרוב, ושקרוב לוודאי שהוא יהיה משהו שכמותו עוד לא ראינו.

@mux2000 @yair @abgd לא. אני חושב שארגון אנושי במסגרות דמוקרטיות הוא באמת מה שצריך עכשיו, וששוק העבודה הוא עדיין השדה המרכזי (גם אם בהחלט לא היחיד).

@abgd @yair @eladhen זהו שאני מקווה ששוק העבודה יעלם, או לפחות ישתנה מאוד בקרוב

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".