(פרט מתוך ציור קיר בעבודה)

@mux2000 אני גם מחצרץ הרבה יותר פה, על הרבה יותר נושאים. תבוא תעשה שבת. 😈

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".