לעקוב

היכן שאנחנו חיים, זאת ארצנו.

@kittyriva כשהייתי בלבנון, לא הרגשתי ככה (מצד שני, אלה לא היו ממש חיים)

@zvinj בפולין כשיהודים אמרו את הציטוט הזה, לא נחשבו ככה. נאמר באופן מתנגד.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".