לעקוב

Sometimes nature finds a way.
So was going to spray organic pesticide because of aphids on my hydroponics. And then I noticed this. Nearly missed the white egg on the white PVC background. It belongs to a green lacewing. There are about 5 eggs and they each eat 200-300 aphids a week. Green lacewing lay eggs hanging on a single thread of silk because it makes ants miss them when they walk right by. Luckily I am not an ant

Sign in to participate in the conversation
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.