לעקוב

@rin
Pleroma question - I am considering building a raspberry distro that you basically flash and have a running pleroma instance (https, everything). Is there a recommended docker container? Any tips?
(I am the developer of CustomPiOS, so I have that to work with).

@guysoft there is a Dockerfile in the repo, but to my knowledge none of the developers use docker, so we can't advise on anything about it. my only tip would be to use self-built otp releases rather than shipping the entire elixir/native code toolchains

@rin
Ok. Will make the time to poke at it. The Dockerfile uses elixir:1.9-alpine . The official docker image for elixir.

@rin Ok, did digging, someone in Pleroma is making builds, but only for x86_64, not for raspberyrpi arm. Any idea how I can find them and get them to reply here? git.pleroma.social/pleroma/ple

@rin
Mentioned both you and @jp . No reply, should I wait and assume he sees mentions there?

@rin
Fixed, thanks! Waiting to test next release.

@rin
Ah wait, wrong bug. Not fixed! @lanodan has replied though

Sign in to participate in the conversation
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.