לעקוב

מה שאני רואה כחופש ולבוש נורמטיבי את רואה כמישטור וכפיית חשיפה, ומה שאת רואה כבחירה בנורמת לבוש אני מפרשן מגדריסטית כהסתרה כפוייה.
כל השאר קישוטים והעלבויות

(הייתי בצפארי, חייב לפרוק)

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.