לעקוב

במהלך נסיעות היום ביקרנו בבית שגרנו בו לפני חמש שנים... הזיכרון של נבו היה, באופן טבעי, די מעורפל.

tooot.im/media/sQLiOxl-TaPabO9

המקום, אגב, נותר דוחה כשהיה

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".