לעקוב

חייב למצוא דרך להסיח את דעתי מחר. כלום לא הולך להשתנות, ובכל זאת אני הולך להיות במתח כל היום. לא חראם?

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".