לעקוב

אז מחר אולי יהיו לנו מפלגה יודונאצית, מפלגה יודוסחית, מפלגה יודוסחית־אנחנולאסמולטובאוליקצת ומפלגה ערבית?

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".