לעקוב

🍓 מנהלתותים - חסימות שרתים וניהול עצמי קהילתי 🍓 tooot.im internal 

🍓 מנהלתותים - חסימות שרתים וניהול עצמי קהילתי 🍓 tooot.im internal 

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".