לעקוב

מזכיר שאלן טיורינג, האיש שייסד את תחום מדעי המחשב המודרניים ואחד המוחות המבריקים ביותר של המאה העשרים (על שמו קרויים "מכונת טיורינג" ו"מבחן טיורינג") התאבד בגיל 42 בעקבות טיפולי המרה שלא צלחו.

@ynym אכן, זה נכלל בטיפולי ההמרה, יחד עם שיחות עם פסיכיאטר. חלופת מאסר.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".