לעקוב

כנראה שפעם זה היה אחרת, אבל בימינו כמעט כל הפוליטיקה הישראלית היא או פרסונלית או גושית, בעוד שכל שיטת הבחירות נשארה מפלגתית טהורה. חוסר-ההתאמה הזה לא כשלעצמו גורם לרוב בעיות הידועות שלנו, אבל כן לזה שמתעסקים כל הזמן בתמרונים טכניים במקום בהן.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".