לעקוב

The Oldest Book Printed with Movable Type is Not The Gutenberg Bible: Jikji, a Collection of Korean Buddhist Teachings, Predated It By 78 Years and It’s Now Digitized Online openculture.com/?p=1066802 t.co/UHzLf6XNM9

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".