לעקוב

F. Scott Fitzgerald Conjugates "to Cocktail," the Ultimate Jazz-Age Verb (1928)

Imperfect: I was cocktailing.

Perfect or past definite: I cocktailed.

Past perfect: I have cocktailed.

openculture.com/?p=109684 t.co/tGxZd2C4Ih

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".