לעקוב

Home Taping Is Killing Music: When the Music Industry Waged War on the Cassette Tape in the 1980s, and Punk Bands Fought Back openculture.com/?p=1063050 t.co/hkEajz1KqK

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".