לעקוב

‘I have to perform to save my life’: Medical bills kept rock legend Dick Dale touring till the end

“I can’t stop touring because I will die. Physically and literally, I will die.”

And so it goes in America. washingtonpost.com/nation/2019

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".