לעקוב

Buckminster Fuller Rails Against the "Nonsense of Earning a Living."

Why Work Useless Jobs When Technology & Automation Can Let Us Live More Meaningful Lives

openculture.com/?p=1062187 t.co/dWFL96uQ7w

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".