לעקוב

"The Matilda Effect": How Pioneering Women Scientists Have Been Denied Recognition and Written Out of Science History openculture.com/?p=1054544 t.co/RXjp5oCTuP

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".