לעקוב

Hip Hop Fan Freaks Out When He Hears Rage Against the Machine’s Debut Album for the Very First Time openculture.com/?p=1052364 t.co/MDL5fpjShr

@OpenCulture
I had the same reaction when I heard Kill Your Masters for the first time.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".