לעקוב

Inspiration from Charles Bukowski: You Might Be Old, Your Life May Be "Crappy," But You Can Still Make Good Art openculture.com/?p=1035382 t.co/UzvA8bJcmx

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)

מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".