לעקוב

The Hu, a New Breakthrough Band from Mongolia, Plays Heavy Metal with Traditional Folk Instruments and Throat Singing openculture.com/?p=1059956 t.co/xCBxYO10KR

@VioB @OpenCulture Wait wait.. Heavy Metal + Asian Folk and with Throat Singing ?

Okay this is epic

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".