לעקוב

Wynton Marsalis Gives 12 Tips on How to Practice: For Musicians, Athletes, or Anyone Who Wants to Learn Something New openculture.com/?p=1034037 t.co/fXayTSRcbg

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".