לעקוב

The Iconic Urinal & Work of Art, "Fountain," Wasn’t Created by Marcel Duchamp But by the Pioneering Dada Artist Elsa von Freytag-Loringhoven openculture.com/?p=1053616 t.co/k1jRFfDKKY

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)

מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".