לעקוב

Cab Calloway’s "Hepster Dictionary," a 1939 Glossary of the Lingo (the "Jive") of the Harlem Renaissance cultr.me/1IZPTim t.co/XM6YPwl7mj

@OpenCulture

I'm a sucker for jargon dictionaries. Thank you for sharing this.

I've seen a number of discussions lately about convenience culture. It's interesting to see how words like hard meant something particularly good during the era of this slang.

Startling contrast, and a nice reminder.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".